Udžbenici i praktikumi

  /  Udžbenici i praktikumi
Autor i naziv Izdavač
Amir Fazlić

Tehnološki procesi u kontroli zagađenja vazduha

Prirodno-matematički fakultet, 2021;
ISBN 978-9958-592-74-4;  COBIS.BH-ID 45586694
Ismet Tahirović, Anela Topčagić, Nermin Buza
ZBIRKA ZADATAKA IZ BIOHEMIJE I
Prirodno-matematički fakultet, 2018;
ISBN 978-9926-453-00-8; COBIS.BH-ID 25331462
Mustafa Memić, Sabina Žero
Praktikum iz instrumentalnih metoda analize
Prirodno-matematički fakultet, 2016;
ISBN 978-9958-592-76-8; COBIS.BH-ID 22944262
Mustafa Memić, Sabina Žero
Praktikum iz instrumentalnih metoda analize
Prirodno-matematički fakultet, 2016;
ISBN 978-9958-592-76-8; COBIS.BH-ID 22944262
Amira Čopra-Janićijević, Lejla Klepo, Anela Topčagić
PRAKTIKUM ORGANSKE HEMIJE
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2013
ISBN 978-9958-592-42-3; COBIS.BH-ID 20595974
Ismet Tahirović, Anela Topčagić
PRAKTIKUM IZ BIOHEMIJE I
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2012
ISBN 978-9958-592-32-4; COBIS.BH-ID 19948294
Saida Ibragić
PRAKTIKUM IZ BIOANALITIČKE HEMIJE
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2019
ISBN 978-9926-453-22-0; COBIS.BH-ID 28383494
Ismet Tahirović, Lejla Klepo, Jasmin Toromanović
PRAKTIKUM IZ HEMIJE MAKROMOLEKULA
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018.
ISBN 978-9958-592-99-7; COBIS.BH-ID 25061382
Sabina Gojak
Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije)
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
ISBN 978-9958-592-31-7; COBIS BH-ID 19896326
Emir Turkušić
UVOD U HEMIJSKE SENZORE I BIOSENZORE
Prirodno-matematički fakultet, 2012.
ISBN 978-9958-592-28-7; COBIS.BH-ID 19626502
Mustafa Memić
Spektrometrijske metode analize – odabrana poglavlja
Prirodno-matematički fakultet, 2012;
ISBN 978-9958-592-29-4; COBIS.BH-ID 19723014
Jasna Huremović
Mehanizmi jonske izmjene
Prirodno-matematički fakultet, 2012.
ISBN 978-9958-592-25-6; COBIS.BH-ID 19288326
Tidža Muhić-Šarac
Uvod u hemiju životne sredine
Prirodno-matematički fakultet, 2011.
ISBN 978-9958-592-13-3; COBIS.BH-ID 18847494
Grupa autora: Tidža Muhić-Šarac, Mustafa Memić…
Practical Examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry
European Union, 2011
ISBN 978-92-79-18998-2; ISSN 1018-5593
Emira Kahrović
Uvod u eksperimentalnu anorgansku hemiju
Prirodno- matematički fakultet, 2011;
ISBN 978-9958-592-21-8; COBIS.BH-ID 19115270
Emira Kahrović, Nevzeta Ljubijankić
Praktikum anorganske hemije
Prirodno-matematički fakultet, 2011;
ISBN 978-9958-592-20-1; COBIS.BH-ID 19080454
Milka Maksimović, Sanja Ćavar, Danijela Vidic
Praktikum iz osnova organske hemije
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2009
ISBN 978-9958-592-06-5; COBIS.BH-ID 17661446
Emira Kahrović
Anorganska hemija
Bemust, Sarajevo, 2005;
ISBN 9958-725-73-8; COBIS.BH-ID 14150406
Azra Jaganjac, Ismet Tahirović
OSNOVE HEMIJSKE TEHNOLOGIJE ZA STUDENTE HEMIJE
Bemust, Sarajevo, 2005;
66.0 (075.8) COBIS.BH-ID 143296066
M.Cacan, F. Korać
Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja)
Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine
ISBN 9958-9690-1-7; COBIS.BH-ID 14341382
Milka Maksimović
Karbohidrati Zadaci i rješenja iz organske hemije
Prirodno-mateatički fakultet Sarajevo, 2002
ISBN 9958-9280-3-5; COBISS.BH-ID 12136966
Gutman, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I.
Historijski razvoj hemije
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo: Sarajevo, 2012
ISBN 978-9958-592-33-1; COBISS.BH-ID 20105222
Zejnilagić-Hajrić, M., Zovko, E.
Demonstracioni praktikum iz hemije
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo: Sarajevo, 2009
ISBN 978-9958-592-07-2; COBISS.BH-ID 17672966
Nurudin Avdić, Šefket Goletić, Nusret Imamović
Tehnički sistemi za prečišćavanje plinova, udžbenik
Univerzitet u Zenici
ISBN 978-9958-639-50-0; CIP NUB BiH 504.5:66.074 (2013)
Šefket Goletić, Nusret Imamović, Nurudin Avdić
Obrada otpadnih voda, udžbenik
Univerzitet u Zenici
ISBN 978-9958-639-51-7; CIP NUB BiH 928.3(075.8) (2013)
Tidža Muhić-Šarac, Jasmina Sulejmanović, Amela Partić
Praktikum iz hemije životne sredine I
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2014
ISBN 978-9958-592-54-6; COBIS BH-ID 21596934