Biblioteka

  /  Biblioteka

O biblioteci

Odsjek za hemiju

Biblioteka za oblast hemije počela je sa radom 1955. godine kao sastavni dio biblioteke Filozofskog fakulteta, a akademske 1960/61. godine, sa osnivanjem Prirodno-matematičkog fakulteta, djeluje kao zasebno odjeljenje – Biblioteka Odsjeka za hemiju.

Tokom poslijeratnih godina, uz veliku pomoć Federalnog Ministarstva za obrazovanje, organizacija WUS i SABRA, kao i nesebičnim zalaganjem osoblja Odsjeka za hemiju i volonterskim radom studenata hemije, uspješno je izvršena revitalizacija Biblioteke i obogaćen je bibliotečki fond.

Biblioteka Odsjeka za hemiju posjeduje oko 5000 knjiga. Dio knjižnog fonda su i diplomski i magistarski radovi i doktorske disertacije odbranjene na Odsjeku u periodu od 1954. godine do danas.

Katalog Biblioteke PMF-a Sarajevo kao dio kataloga Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine – COBISS/OPAC možete pretražiti na linku ispod

Radno vrijeme

Biblioteka je otvorena prvenstveno za nastavno osoblje i studente Odsjeka i Fakulteta, a zatim za sve koji su zainteresovani za hemiju.

Radno vrijeme biblioteke
Utorak 12:00 – 16:00h
Srijeda 08:00 – 16:00
Četvrtak 12:00 – 16:00h
Petak 08:00 – 16:00
Radno vrijeme čitaonice
Utorak 12:00 – 16:00h
Srijeda 08:00 – 16:00
Četvrtak 12:00 – 16:00h
Petak 08:00 – 12:00

Uslovi posudbe

  • Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Odsjeka za hemiju i Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, postoje posebni uslovi korištenja književne građe.
  • Za pojedine publikacije (arhivske primjerke, staru i rijetku knjigu, oštećene publikacije i sl.), postoje posebni uslovi korištenja za sve korisnike.

Kontakt

Erduana Šogolj
Tel.: 033 279-863
Email: erduana.sogolj@hotmail.com