Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

  /    /  Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša
Nastavni plan i program (od akademske 2021/2022.)

Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Odsjek za hemiju
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII4 Baze podataka u hemiji 2+2 4 Obavezni
HZOII2 Metodologija naučnog i stručnog rada 2+0 2 Obavezni
HZOII3 Mjeriteljstvo u hemiji 2+2 4 Obavezni
Izborni predmeti / student bira predmete sa ukupno 20 ECTS
HAHI03 Analitičke metode u forenzičkoj hemiji 2+2 4 Izborni
HTHI09 Automatizacija i upravljanje tehnološkim procesima 3+2 5 Izborni
HTHI10 Bioprocesno prečišćavanje otpadnih voda 4+0 4 Izborni
HFHI07 Elektrodna kinetika enzimskih reakcija 2+2 4 Izborni
HFHI10 Elektrohemija redoks enzima 2+2 4 Izborni
HAHI05 Fitoremedijacija toksičnih metala 2+4 6 Izborni
HFHI08 Fizikalna hemija nanomaterijala 3+1 4 Izborni
HOAI06 Hemija organometalnih spojeva 3+1 4 Izborni
HAHII2 Hemijska analiza odabranih materijala 3+3 6 Izborni
HOAI07 Izabrana poglavlja iz anorganske hemije 3+1 4 Izborni
HRHI02 Jonizirajuće zračenje i biološki efekti 4+0 4 Izborni
HFHII1 Koloidna hemija 4+4 6 Izborni
HFHII2 Korozija nemetalnih materijala 3+1 4 Izborni
HOBII3 Metode separacije i identifikacije organskih polutanata 3+2 5 Izborni
HFHI02 Moderni sistemi za konverziju i pohranu energije 2+2 4 Izborni
HTHI08 Odabrana poglavlja iz hemijske tehnologije 5+0 5 Izborni
HNMI09 Odabrana poglavlja iz održivog razvoja u obrazovanju 3+0 3 Izborni
HTHI06 Odabrana poglavlja obrade voda 5+0 5 Izborni
HRHI03 Određivanje radionuklida u okolinskim uzorcima 4+1 5 Izborni
HTHI05 Primjena separacijskih procesa u industrijskoj hemiji 5+0 5 Izborni
HFHI06 Provodni polimeri 2+2 4 Izborni
HRHI01 Radionuklidi 4+0 4 Izborni
HOAI08 Senzorske tehnologije 3+1 6 Izborni
HAHI06 Separacione i prekoncentracione tehnike u analizi anorganskih jona  2+4 6 Izborni
HOAI05 Strukturna anorganska hemija 3+1 6 Izborni
HTHI07 Tehnički sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i plinova 3+2 5 Izborni
HFHI04 Termodinamika ireverzibilnih procesa 3+1 4 Izborni
HFHI03 Uvod u hemijsku teoriju grafova 3+1 4 Izborni
HFHI09 Viši kurs elektrohemije 4+2 6 Izborni
HBOII3 Zbrinjavanje i recikliranje polimernog otpada 3+2 5 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZKII02 Završni rad 0+30 30 Obavezni