Kabinet za metodiku nastave hemije

  /    /  Kabinet za metodiku nastave hemije

Kabinet za metodiku nastave hemije

Odsjek za hemiju

Kabinet za metodiku nastave hemije posvećen je prvenstveno obrazovanju budućih nastavnika hemije u osnovnim i srednjim školama. Trenutno Kabinet ima troje zaposlenih i jednog profesora emeritusa: Prof.dr. Melihu Zejnilagić-Hajrić, koja je dala izuzetan doprinos u formiranju, te u nastavnoj i naučnoj djelatnosti Kabineta od 2004/2005. godine. Razvoju kabineta i nastavnih predmeta na nastavničkom smjeru studija hemije doprinijeli su i sljedeći profesori: Drago Murko, Salko Ramić, Zdravko Pujić i Vladimir Milićević.

Uposlenici Kabineta za metodiku nastave hemije sudjeluju u realizaciji nastave na sva tri ciklusa i na sva tri smjera studija na Odsjeku za hemiju. Pored nastavnog procesa, sudjeluju i u implementaciji više naučno-istraživačkih projekata – jedan od njih je Erasmus+ CBHE projekt pod nazivom Educating Science Teachers for All (ESTA), u sklopu kojeg je Kabinet opremljen suvremenom informatičkom i laboratorijskom opremom za obrazovanje studenata nastavničkog smjera, ali i za stručno usavršavanje nastavnika koji rade u školama.

U okviru Odsjeka djeluju i Centar za primjenjena istraživanja u hemiji i Biblioteka sa računarskim centrom.

Šef Kabineta: Doc. dr. Ines Nuić
Kontakt telefon: 033/279-879
E-mail: ividovic@pmf.unsa.ba
Kabinet: 60

Kroz projekte i druge aktivnosti, uposlenici Kabineta za metodiku nastave hemije razvili su suradnju s drugim fakultetima Univerziteta u Sarajevu (prvenstveno nastavničkim fakultetima, kao što su Filozofski i Pedagoški fakultet), ali i drugim univerzitetima u regiji i šire: sveučilišta u Splitu, Mostaru, Zagrebu, univerziteti u Ljubljani, Beogradu, Novom Sadu, te kroz ESTA projekt sa univerzitetima u Njemačkoj, Irskoj, Gruziji i Filipinima.

U Kabinetu za metodiku nastave hemije do danas je odbranjeno više od 30 završnih radova I i II ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja, više od 35 diplomskih i seminarskih radova po predbolonjskom sistemu studiranja, kao i dva magistarska rada.

Sokratova zakletva za nastavnike

 • “Vršit ću svoju obavezu savjesno i ponosno. Moji učenici bit će mi ne samo učenici nego i djeca i nikada neću zaboraviti da za njihovu sudbinu i sam snosim dio odgovornosti.
 • Svim raspoloživim sredstvima ću čuvati čast nastavničkog poziva.
 • Moje kolege će mi uvijek biti prijatelji.
 • S njima u saradnji nastojat ću stalno usavršavati puteve kojima škola ide priznajući svima pravo na vaspitanje i socijalnu pravednost u obrazovanju.
 • Ovu zakletvu polažem sasvim slobodno i časno.”

Robert Dottrens (1966), na zahtjev UNESCO-a

Nastavnici i saradnici
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Profesor emeritus Meliha Zejnilagić-Hajrić  033/279-864 68 mzejnilagic@pmf.unsa.ba
Docent/Šef katedre Ines Nuić 033/279-864 136 ividovic@pmf.unsa.ba
Asistentica Merima Mrdić 033/279-879 60 merima.mrdic@pmf.unsa.ba

 

Nenastavno osoblje
Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona Broj kabineta E-mail adresa
Viši laborant Erduana Šogolj 033/279-863 21 erduana.s@pmf.unsa.ba
 1. Zejnilagić-Hajrić, M., & Nuić, I. (2020). Chemistry education in Bosnia and Herzegovina. CEPS Journal10(1), 83-101.
 2. Nuić, I., Glažar, S. A. (2020). The Effect of e-Learning Strategy at Primary School Level on Understanding Structure and States of Matter. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(2), em1823. https://doi.org/10.29333/ejmste/114483
 3. Smerdel, S., Zejnilagić-Hajrić, M. (2018). The use of chemistry learning materials within the pre-learning strategy: findings from a teachers’ survey. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 51, pp. 19-23.
 4. Operta, M., Nuić, I., Sivac, A. (2018). Contribution to the Knowledge of the Minerals of Bosnia and Herzegovina. Acta geographica Bosniae et Herzegovinae 10, 63-72
 5. Nuić, I., Glažar, S.A. (2017). Percepcije učenika o uporabi mrežno potpomognutih materijala za poučavanje osnovnih kemijskih pojmova. Kemija u industriji 66 (7-8), 411−416. DOI: 10.15255/KUI.2016.037.
 6. Smerdel, S., Zejnilagić-Hajrić, M. (2017). The Pre-Learning Strategy in Science Using a Textbook: A Case of Croatia. Gamtamokslinis Ugdymas / Natural Science Education 14(2), pp. 90-96.
 7. Krečo, A., Zejnilagić-Hajrić, M. (2017). Incorporation of Astronomy Topics in the Chemistry Curriculum at Gymnasiums in Canton Sarajevo, Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 49, pp. 49-52.
 8. Zejnilagić-Hajrić, M. (2015) About Evaluation in Chemistry Education, Celar Bayar University Journal of Science 11(3), pp. 329-333.
 9. Nuić, I., Glažar, S.A. (2015). Application of Web-based Learning Material for Teaching States of Matter in 8th Grade Primary School Chemistry – A Pilot Study Results. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 45, 43-50.
 10. Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2015). Demonstration in Teaching Chemistry: The Case of Two High-Schools from Sarajevo Canton. Celal Bayar University Journal of Science 11(3), 325-328.
 11. Zejnilagić-Hajrić, M., Šabeta, A., Nuić, I. (2015). The effects of problem-based learning on students’ achievements in primary school chemistry. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 44, 17-22.
 12. Zejnilagić-Hajrić, M., Delić, E, Nuić, I. (2015). Students with disabilities and chemistry education: Possibilities and difficulties. Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina 44, 65-70.
 13. Nuić, I., Kafedžić, L., Zejnilagić-Hajrić, M. (2013). Mogućnosti u nastavi kemije za učenike s teškoćama u razvoju. Didaktički putokazi 19(65), 80-85.
 14. Zejnilagić – Hajrić, M., Nuić, I. (2011). Amedeo Avogadro i pojam molekule. Mol. Hemijski pregled, 52 (5), 137-140, Beograd: Srpsko hemijsko društvo.
 15. Hadžibegović, Z., Nuić, I., Galijašević, S., Zejnilagić-Hajrić, M. (2011). Informatička i informacijska pismenost studenata: slučaj studenata kemije i početni rezultati istraživanja, Didaktički putokazi 17 (59), 6-12.
 16. Zejnilagić-Hajrić, M., Marjanović, S. (2010). Upotreba konceptnih mapa u nastavi hemije. Technologica Acta, 3 (1), pp. 49-55. Tuzla: Technological Faculty, University of Tuzla.
 17. Zejnilagić-Hajrić, M. (2010). Važnost planiranja u nastavi. Educa 3 (3), pp. 108-118.
 18. Zejnilagić-Hajrić, M. (2010). Primjena pojmovnih mapa u nastavi. Naša škola – Časopis za teoriju i praksu odgoja I obrazovanja 52 (222), pp. 81-85.
 19. Zejnilagić-Hajrić, M. (2009). Potreba za edukacijom i permanentnim stručnim usavršavanjem nastavnika. Naša škola-Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 50 (220), pp. 83-86.
 20. Zejnilagić-Hajrić, M. (2009). Model nastavne pripreme za VIII razred osnovne škole – Proteini. Hemijski Pregled 50(6), pp. 159-162. Beograd: Srpsko hemijsko društvo.
 21. Zejnilagić-Hajrić, M., Vidović, I. (2009). Istorijski razvoj spoznaje o atomu. Hemijski pregled 50 (5), 133-137, Beograd: Srpsko hemijsko društvo.
 22. Vidović, I. (2009). Model nastavne pripreme iz kemije na temu Voda, Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 50(220), pp. 87-93.
 23. Zejnilagić-Hajrić, M. (2004). Kultura življenja – Gospodinjstvo v Bosni in Hercegovini. Bilten Strokovno glasilo Letnik XVI(31). Ljubljana: Združenje za ekonomiko gospodinjstva Slovenije, p. 46.
 24. Zejnilagić-Hajrić, M., Milićević, V. (2000). Analiza testova iz hemije za upis na studij Stomatološkog fakulteta I upisanih studenata Pedagoške akademije u Sarajevu. Naša škola – Časopis za teoriju i praksu odgoja I obrazovanja XLVI 46 (13), pp. 21-27.
 25. Zejnilagić-Hajrić, M. (2000). Analiza ankete za snimanje uslova za izvođenje nastave ekonomike domaćinstva u osnovnim školama sa područja Kantona Sarajevo. Naša škola – Časopis za teoriju i praksu odgoja I obrazovanja XLVI (14), pp. 81-85.
 1. Zejnilagić-Hajrić, M., Rajić, S., Nuić, I. (2017). Computers in the Chemistry Classroom: an Example of Teaching Soaps and Detergents. In:  Book of Proceedings of 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017 Conference), 10.-13.09.2017. Baku, Azerbaijan, pp 12-13.
 2. Zejnilagić-Hajrić, M., Hodžić, E., Nuić, I. (2016). Poučavanje i učenje hemije primjenom konceptnih mapa. Zbornik radova: Znanstveno-stručna međunarodna konferencija »Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju«, 292-303. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet.
 3. Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2016). Study Programmes and Practical Work for Chemistry Student-Teachers in Bosnia and Herzegovina In: I. Eilks, S. Markic & B. Ralle (Eds.) Science Education Research and Practical Work: A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education held at the TU Dortmund University, May 26-28, 2016, 215-220. Aachen: Shaker Verlag.
 4. Nuić, I., Glažar, S.A. (2016). Integration of Macroscopic and Submicroscopic Level for Understanding Fundamental Chemical Concepts Using Web-Based Learning Material. In: Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future, Part 1, Strand 1, (co-ed. O. Finlayson & R. Pinto), pp. 65-71. Helsinki, Finland: University of Helsinki.
 5. Smerdel, S., Zejnilagić-Hajrić, M., (2016). The Impact of Research-Based Laboratory Activities on the Students’ Affective Experience – Science Education Research and Practical Work. In: I. Eilks, S. Markic & B. Ralle (Eds.) A collection of invited papers inspired by the 23rd Symposium on Chemistry and Science Education, TU Dortmund University, Dortmund, 26-28 May 2016, pp. 221-226. Aachen: Shaker Verlag, Germany.
 6. Zejnilagić-Hajrić, M., Haskić, M., Nuić, I. (2014). Sustainable Development in Bosnia and Herzegovina – Current Environmental Situation and Possibilities. In: I. Eilks, S. Markic & B. Ralle (Eds.) Science education research and education for sustainable development: A collection of invited papers inspired by the 22nd Symposium on Chemistry and Science Education held at the University of Bremen, June 19-21, 2014, 285-290. Aachen: Shaker Verlag.
 7. Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I. (2014). Frequency of Experiments in Chemistry Education. In: M. Nodzynska, P. Ciesla & A. Kania (Eds.) Experiments in teaching and learning natural sciences, 38-40. Krakow: Pedagogical University of Krakow.
 8. Zejnilagić-Hajrić, M., Dželović, S., Nuić, I. (2014). Attitudes and Achievements of High-School Students in Chemistry. In: P. Ciesla & A. Michniewska (Eds.) Teaching and Learning Science at all Levels of Education, 144-147. Krakow: Pedagogical University of Krakow.
 9. Nuić, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Sliško, J., Javornicki, I. (2012). The experiment with burning candle: What pupils remember one year later and what they think after seeing it again? Issues of Heterogeneity and Cultural Diversity in Science Education and Science Education Research: A collection of invited papers inspired by the 21st Symposium on Chemical and Science Education held at the University of Dortmund, May 17-19, 2012, 207-210. Dortmund, Germany
 10. Hadžibegović, Z., Zejnilagić-Hajrić, M., Galijašević, S., Nuić, I. (2012). Bolonjska reforma studija: analiza efikasnosti studija hemije i fizike na Prirodno – matematičkom fakultetu. Zbornik radova, VI savjetovanje o reformi visokog obrazovanja „Kontinuitet reforme visokog obrazovanja“, 249-263. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
 11. Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I., Šabeta, A. (2012). Uočene poteškoće prilikom usvajanja znanja iz hemije. Zbornik radova: IV Međunarodni naučno-stručni skup Edukacija za budućnost, 847-856. Zenica: Univerzitet u Zenici.
 12. Pezo, J., Zejnilagić-Hajrić, M. (2012). Mogućnosti primjene informacione tehnologije u nastavi hemije. Zbornik radova: Tehnika i informatika u obrazovanju, 4. Internacionalna konferencija, Knjiga I, pp. 345-351. Čačak: Tehnički fakultet.
 13. Škrijelj, R., Kalabušić, S., Zejnilagić-Hajrić, M., Milošević, D. (2012). Finansijski efekti i implementacija Bolonjskog procesa: osvrt na organizaciju i nivo zainteresiranosti polaznika na prvi i drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zbornik radova: VI savjetovanje o reformi visokog obrazovanja „Kontinuitet reforme visokog obrazovanja“, 239-247. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
 14. Nuić, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Hadžibegović, Z., Galijašević, S. (2011). Konceptualne poteškoće i načini rješavanja uočenih problema studenata kemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, Zbornik radova: V Savjetovanje Reforma visokog obrazovanja „Daljnji trendovi reforme visokog obrazovanja po Bolonjskim principima“, 275-285, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
 15. Zejnilagić-Hajrić, M., Hadžibegović, Z., Nuić, I. i Galijašević, S. (2011). Informatička pismenost i upotreba računara u nastavi: slučaj studenata hemije i fizike Univerziteta u Sarajevu. Zbornik radova naučno-stručnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem: Tehnologija, informatika i obrazovanje – za društvo učenja i znanja, TIO6, Knjiga II, 548-557. Čačak: Tehnički fakultet Čačak.
 16. Zejnilagić-Hajrić, M., Hadžibegović, Z., Galijašević, S., Vidović, I. (2010). Značaj integriranih znanja iz hemije i fizike studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo u svjetlu Bolonjskog modela studija. Zbornik radova: IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja „Razvoj sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju“, pp. 379-394. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu.
 17. Zejnilagić-Hajrić, M., Hadžibegović, Z., Galijašević, S., Vidović, I. (2010). Metodološki postupci i rezultati longitudinalnog istraživanja realizacije programa opće fizike i kemije na prvoj godini studija kemije na Univerzitetu u Sarajevu, Zbornik radova: III Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija nastavnika za budućnost“, 1051-1062. Zenica: Univerzitet u Zenici.
 18. Zejnilagić-Hajrić, M., Karić, M. (2010). Socijalni oblici rada u nastavi hemije. Zbornik radova: IX savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, pp. 56-61. Banjaluka: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
 19. Zejnilagić-Hajrić, M. (2008). Zastupljenost istorije hemije u udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Zbornik radova: VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, p p . 51-63. Banja Luka: Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci.
 20. Zejnilagić-Hajrić, M. (1986). Vitamini u mlijeku i mliječnim proizvodima. Zbornik radova nastavnika Pedagoške akademije u Sarajevu, pp. 88-93.
 21. Zejnilagić-Hajrić, M. (1981). Aktuelnost u primjeni Međunarodnog sistema mjera i jedinica (SI). Zbornik – Radovi nastavnika Pedagoške akademije u Sarajevu, pp. 223-226.