II ciklus studija

  /  II ciklus studija

II ciklus studija

Drugi ciklus studija traje jednu godinu (dva semestra) i vrednuje se sa 60 ECTS bodova.

Studijski  programi drugog ciklusa realiziraju se kroz tri smjera: opšti smjer, nastavnički smjer i kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, a završetkom studija na odgovarajućem smjeru stiču se akademsko zvanja  magistar inženjerske hemije, magistar hemije u obrazovanju i magistar inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša.

  • Magistar inženjerske hemije može raditi kao savjetnik i stručnjak u ministarstvima, regionalnim administrativnim biroima, nacionalnim i međunarodnim (evropskim) institucijama (na testiranju materijala, u krivičnim istragama i sudskoj medicini, zaštiti životne sredine,…), ili u veoma usko specijalizovanim oblastima poput, naučnih udruženja, muzejske nauke, arheologije i drugim. Stečena znanja iz metodologije analitičkih pristupa pripreme uzoraka i bioinformatike, omogućavaju mu da samostalno obrađuje svoje eksperimentalne podatke i pretražuje baze podataka. Osposobljen je da učestvuje u istraživanjima, da izvodi standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koristi laboratorijske instrumente, te svoje rezultate prezentira kroz naučne i stručne radove, u pisanoj i usmenoj formi. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.
  • Magistar inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša, može samostalno raditi u hemijskim laboratorijama različitih namjena, a posebno u istraživačkim i profesionalnim laboratorijama za životnu sredinu, istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta različitih vrsta proizvoda, standardizaciju, praćenje procesa, monitoring okoliša, akreditovanim laboratorijama, itd. Pored toga, može raditi kao savjetnik i stručnjak u ministarstvima, regionalnim administrativnim biroima, nacionalnim i međunarodnim (evropskim) institucijama. Osposobljen je da, samostalno ili u okviru timskog rada, učestvuje u istraživačkim projektima vezanim za životnu sredinu. Posjeduje iskustvo u provođenju standardnih metoda utvrđivanja kvaliteta različitih vrsta proizvoda i nivoa kontaminacije sfera okoliša, od početnog koraka uzorkovanja do izdavanja izvještaja, primjenjujući relevantne postavke mjeriteljstva u hemiji. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.
  • Magistar hemije u obrazovanju može se zaposliti u svim osnovnim i srednjim školama i predavati sve predmete iz matične oblasti hemija, kao što su opšta, anorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija i drugo. Takođe može raditi u prosvjetno pedagoškim zavodima i ministarstvima obrazovanja. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.