Organizacija Odsjeka

  /  Organizacija Odsjeka
Danas Odsjek za hemiju čine slijedeće organizacione jedinice:

Katedre i kabineti

Odsjek za hemiju

Uposlenici Odsjeka za hemiju

Odsjek trenutno broji 40 uposlenika

Nastavnici: 7 nastavnika u zvanju redovni profesor, 6 nastavnika u zvanju vanredni profesor, 9 nastavnika u zvanju docent
Saradnici: 4 saradnika u zvanju viši asistent, 3 saradnika u zvanju asistent
Laboranti: 6 viših laboranata, 3 laboranta, 2 pomoćna laboranta
Sekretarijat: 1 uposlenik na poslovima sekretara Odsjeka
Osim navedenih nastavnika, angažirana su i 3 nastavnika u zvanju profesor emeritus.