Postdiplomski studij

  /    /  Postdiplomski studij

Voditeljica postdiplomskog studija: Prof. dr. Jasna Huremović
Tel: +387 33 279 881
Email: jasna.huremovic@pmf.unsa.ba