Udžbenici i praktikumi

  /  Udžbenici i praktikumi
Autor i naziv Izdavač
Nevzeta Ljubijankić, Sabina Begić, Irnesa Osmanković
Praktikum Opšte hemije
Prirodno-matematički fakultet, 2022;
ISBN 978-9926-453-53-4;  COBIS.BH-ID 505024064
Nuhanović Mirza, Gradašćević Nedžad, Smječanin Narcisa

Osnove gamaspektrometrije sa praktikumom

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2022

ISBN 978-9926-453-42-8.

COBISS.BH-ID 47209734

Vidic Danijela, Čulum Dušan, Maksimović Milka

Praktikum hemije prirodnih produkata

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, 2022; ISBN 978-9926-453-44-2
Safija Herenda, Edhem Hasković

Catalase and Its Inhibition. Poglavlje u knjizi: “Inhibitory Effects of Drugs on Catalase Activity“, edited by Kaley Rutherford

Book ISBN: 979-8-88697-421-8, 2022 Nova Science Publishers, Inc. Pp. 97-116
Amir Fazlić
Tehnološki procesi u kontroli zagađenja vazduha
Prirodno-matematički fakultet, 2021;
ISBN 978- 9926-453-37-4;  COBIS.BH-ID 45586694
Maksimović Milka, Čopra-Janićijević Amira, Vidic Danijela, Topčagić Anela, Klepo Lejla, Dizdar Muamer, Čulum Dušan

Osnove organske hemije

Zbirka zadataka

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet 2019; ISBN 978-9926-453-21-3
Saida Ibragić
Praktikum iz bioanalitičke hemije
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2019
ISBN 978-9926-453-22-0; COBIS.BH-ID 28383494
Fehim Korać, Sanjin Gutić, Jelena Ostojić, Safija Herenda, Sabina Gojak-Salimović

Praktikum iz elektrohemije

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2019

ISBN 978-9926-453-17-6; COBISS BH-ID 27108102

Tahirović Azra, Klepo Lejla

Zbirka zadataka iz hemije za studente šumarstva i hortikulture

Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet,2018

ISBN 978-9958-616-51-8

Tidža Muhić-Šarac, Jasna Huremović

Hemija i kvalitet tla

Prirodno-matematički fakultet, 2015

ISBN 978-9958-592-63-8; COBISS.BIH-ID 22096902

Sabina Gojak-Salimović

Kinetika i kataliza

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2017

ISBN 978-9958-592-86-7; COBISS BH-ID 23734022

Fehim Korać, Sanjin Gutić, Safija Herenda, Jelena Ostojić, Sabina Gojak-Salimović

Praktikum iz korozije i zaštite

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2017

ISBN 978-9958-592-98-0; COBISS BH-ID 24507398

Ismet Tahirović, Lejla Klepo, Jasmin Toromanović
Praktikum iz hemije makromolekula
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018.
ISBN 978-9958-592-99-7; COBIS.BH-ID 25061382
Ismet Tahirović, Anela Topčagić, Nermin Buza
Zbirka zadataka iz biohemije I
Prirodno-matematički fakultet, 2018;
ISBN 978-9926-453-00-8; COBIS.BH-ID 25331462
Meliha Zejnilagić-Hajrić

Dnevnik metodičke prakse iz hemije – I ciklus studija

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2017
ISBN 978-9958-592-90-4; COBISS BH-ID 24033798
Mustafa Memić, Sabina Žero
Praktikum iz instrumentalnih metoda analize
Prirodno-matematički fakultet, 2016;
ISBN 978-9958-592-76-8; COBIS.BH-ID 22944262
Meliha Zejnilagić-Hajrić, Nevzeta Ljubijankić, Amira Čopra-Janićijević, Danijela Vidic, Ines Nuić

Praktikum iz metodike nastave hemije

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2016
ISBN 978-9958-592-77-5; COBISS BH-ID 22953478
Nuhanović Mirza

Uran u okolinskim uzorcima (Teorijske osnove sa praktikumom)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016

ISBN 978-9958-592-78-2.

COBISS.BH-ID 22957318

Tidža Muhić-Šarac, Jasmina Sulejmanović, Amela Partić
Praktikum iz hemije životne sredine I
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2014
ISBN 978-9958-592-54-6; COBIS BH-ID 21596934
Fehim Korać, Sanjin Gutić, Sabina Gojak, Safija Islamović, Jelena Ostojić

Praktikum fizikalne hemije (prvi dio)

Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2013

ISBN 978-9958-592-41-6; COBISS BH-ID 20563718

Amira Čopra-Janićijević, Lejla Klepo, Anela Topčagić
Praktikum organske hemije
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2013
ISBN 978-9958-592-42-3; COBIS.BH-ID 20595974
Šefket Goletić, Nusret Imamović, Nurudin Avdić
Obrada otpadnih voda, udžbenik
Univerzitet u Zenici, 2013
ISBN 978-9958-639-51-7; CIP NUB BiH 928.3(075.8)
Nurudin Avdić, Šefket Goletić, Nusret Imamović
Tehnički sistemi za prečišćavanje plinova, udžbenik
Univerzitet u Zenici, 2013
ISBN 978-9958-639-50-0; CIP NUB BiH 504.5:66.074 
Ismet Tahirović, Anela Topčagić
Praktikum iz biohemije I
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2012
ISBN 978-9958-592-32-4; COBIS.BH-ID 19948294
Sabina Gojak
Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije)
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2012.
ISBN 978-9958-592-31-7; COBIS BH-ID 19896326
Emir Turkušić
Uvod u hemijske senzore i biosenzore
Prirodno-matematički fakultet, 2012.
ISBN 978-9958-592-28-7; COBIS.BH-ID 19626502
Mustafa Memić
Spektrometrijske metode analize – odabrana poglavlja
Prirodno-matematički fakultet, 2012;
ISBN 978-9958-592-29-4; COBIS.BH-ID 19723014
Jasna Huremović
Mehanizmi jonske izmjene
Prirodno-matematički fakultet, 2012.
ISBN 978-9958-592-25-6; COBIS.BH-ID 19288326
Gutman, I., Zejnilagić-Hajrić, M., Nuić, I.
Historijski razvoj hemije
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo: Sarajevo, 2012
ISBN 978-9958-592-33-1; COBISS.BH-ID 20105222
Tidža Muhić-Šarac
Uvod u hemiju životne sredine
Prirodno-matematički fakultet, 2011.
ISBN 978-9958-592-13-3; COBIS.BH-ID 18847494
Grupa autora: Tidža Muhić-Šarac, Mustafa Memić…
Practical Examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry
European Union, 2011
ISBN 978-92-79-18998-2; ISSN 1018-5593 

 

Emira Kahrović
Uvod u eksperimentalnu anorgansku hemiju 
Prirodno- matematički fakultet, 2011;
ISBN 978-9958-592-21-8; COBIS.BH-ID 19115270
Emira Kahrović, Nevzeta Ljubijankić
Praktikum anorganske hemije
Prirodno-matematički fakultet, 2011;
ISBN 978-9958-592-20-1; COBIS.BH-ID 19080454
Ivan Gutman, Meliha Zejnilagić-Hajrić, Ines Nuić

Izabrana poglavlja iz istorije hemije

Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac, 2010

COBISS SR-ID 1024003048

Milka Maksimović, Sanja Ćavar, Danijela Vidic
Praktikum iz osnova organske hemije
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, 2009
ISBN 978-9958-592-06-5; COBIS.BH-ID 17661446
Zejnilagić-Hajrić, M., Zovko, E.
Demonstracioni praktikum iz hemije
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo: Sarajevo, 2009
ISBN 978-9958-592-07-2; COBISS.BH-ID 17672966
Emira Zovko, Safija Islamović,

Basic radiochemistry with a laboratory manual

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2009., ISBN 978-9958-592-08-9, COBIS.BH-ID 17673222.
Emira Kahrović
Anorganska hemija
Bemust, Sarajevo, 2005;
ISBN 9958-725-73-8; COBIS.BH-ID 14150406
Azra Jaganjac, Ismet Tahirović
Osnove hemijske tehnologije za studente hemije
Bemust, Sarajevo, 2005;
66.0 (075.8) COBIS.BH-ID 143296066 
M.Cacan, F. Korać
Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja)
Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine
ISBN 9958-9690-1-7; COBIS.BH-ID 14341382
Milka Maksimović
Karbohidrati Zadaci i rješenja iz organske hemije
Prirodno-mateatički fakultet Sarajevo, 2002
ISBN 9958-9280-3-5; COBISS.BH-ID 12136966