I ciklus studija

  /  I ciklus studija

I ciklus studija

Prvi ciklus studija traje četiri godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Studijski  programi prvog ciklusa realiziraju se kroz tri smjera: opšti smjer, nastavnički smjer i kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, a završetkom studija na odgovarajućem smjeru stiču se akademska zvanja  bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, bakalaureat/bachelor hemije u obrazovanju i bakalaureat/bachelor inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša.

  • Bakalaureat/Bachelor inženjerske hemije svoja znanja može primijeniti prije svega u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd.), odnosno u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji, industriji papira i celuloze, industriji za obradu mineralnih ulja, automobilskoj industriji, elektroindustriji i drugim granama industrije.
  • Bakalaureat/Bachelor inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša, svoja znanja može primijeniti u hemijskim ispitnim laboratorijama različitih namjena, proizvodnim pogonima, kao i na poslovima kontrole različitih vrsta proizvoda i zaštite sfera okoliša, vodeći se relevantnom nacionalnom i evropskom legislativom koja definiše: sistem kvaliteta u hemijskim ispitnim laboratorijama, standardima ispitivanja i standardima kvaliteta. Također, može učestvovati u nacionalnim institucijama koje se bave problematikom kvaliteta proizvoda i zaštite okoliša, te donošenju adekvatnih propisa iz tih oblasti.
  • Bakalaureat/Bachelor hemije u obrazovanju  može se zaposliti u svim osnovnim i srednjim školama i predavati sve predmete iz matične oblasti hemije (opšta, anorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija i druge).