Nastavnički smjer 2012/2013.

  /    /  Nastavnički smjer 2012/2013.
Nastavni plan i program (od akademske 2009/2010.)

Nastavnički smjer

PMF Hemija
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA111 Opšta hemija I 3+4 8 Obavezni
HOO113 Fizika I 3+3 6 Obavezni
HOO114 Matematika I 3+4 7 Obavezni
HOO115 Uvod u računare 2+2 4 Obavezni
HOA117 Uvod u laboratorijski rad  1+3 3 Obavezni
HOO116 Kristalografija 1+1 2 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOAI26 Opšta hemija II 3+2 5 Obavezni
HOO123 Fizika II 2+2 4 Obavezni
HOO124 Matematika II 2+2 4 Obavezni
HAH121 Analitička hemija I 3+4 7 Obavezni
HOB125 Osnove organske hemija 3+3 6 Obavezni
HOO126 Mineralogija 1+1 2 Obavezni
HOO127 Informatika za hemičare 1+1 2 Obavezni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA231 Anorganske hemija I 3+4 7 Obavezni
HAH232 Analitička hemija II 2+5 6 Obavezni
HOB233 Organska hemija I 2+3 6 Obavezni
HFH234 Fizikalna hemija I 3+4 7 Obavezni
HMH235 Historija hemije 2+0 2 Obavezni
HOB205 Nomenklatura organskih spojeva 1+1* 2 Izborni
HOO202 Engleski jezik za hemičare 1+1* 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOA241 Anorganska hemija II 3+3 6 Obavezni
HAH242 Analitička hemija III 2+4 6 Obavezni
HOB243 Organska hemija II 2+4 6 Obavezni
HFH244 Fizikalna hemija II 3+5 8 Obavezni
HOB246 Topohemija ćelije 2+0 2 Obavezni
HOA203 Anorganske sinteze 1+1* 2 Izborni
HAH204 Mehanizmi jonske izmjene 1+1* 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB351 Biohemija I 2+3 5 Obavezni
HFH352 Fizikalna hemija III 3+2 5 Obavezni
HFH355 Praktikum fizikalne hemije III 1+2 3 Obavezni
HON357 Pedagogija 2+1 4 Obavezni
HNM353 Demonstracioni praktikum I 2+5 7 Obavezni
HOB354 Organska analiza 2+3 4 Obavezni
HFH302 Kinetika i kataliza hemijskih reakcija 1+1 2 Izborni
HNM301 Školski ogledi u hemiji 1+1 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HOB362 Biohemija II 3+4 7 Obavezni
HOB304 Hemija makromolekula 1+2 3 Obavezni
HFH362 Fizikalna hemija IV 2+4 5 Obavezni
HON363 Psihologija 2+1 4 Obavezni
HNM361 Demonstracioni praktikum II 2+4 6 Obavezni
HON365 Didaktika 2+1 4 Obavezni
HOH300 Seminrski rad po izboru smjera 1+1* 1 Izborni
HNM303 Multimedija u eksperimentalnoj hemiji  1+1* 1 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HNM477 Metodika nastave hemije I 3+4 7 Obavezni
HNM471 Metodička praksa I 1+3 4 Obavezni
HRH484 Radiohemija 2+2 4 Obavezni
HAH235 Hemija životne sredine 2+2 4 Obavezni
HAH473 Instrumentalne metode analize  2+3 5 Obavezni
HFH472 Korozija metala 2+0 2 Obavezni
HNM403 Problemska nastava 2+2 4 Izborni
HFH402 Enzimska kataliza 2+2 4 Izborni
HTH401 Zelena hemija 2+2 4 Izborni
Ekologija 2+2 4 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HNM487 Metodika nastave hemije II 3+4 7 Obavezni
HNM481 Metodička praksa II 2+3 5 Obavezni
HTH355 Osnovi hemijske tehnologije 2+2 3 Obavezni
HTH475 Uvod u biotehnologiju 3+0 3 Obavezni
HFH403 Zaštita od korozije 2+3 5 Obavezni
HNH500 Završni rad I ciklusa 0+3 4 Obavezni
HNM488 Programirano poučavanje 2+2 3 Izborni
HOB404 Biohemija prehrane 2+2 3 Izborni
HNM403 Didaktičke inovacije u prirodnim naukama  2+2 3 Izborni