Studijski programi

  /    /  Studijski programi

Studij hemije organiziran je i izvodi se kroz tri ciklusa studija

I ciklus studija

Prvi ciklus studija traje četiri godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.
Studijski  programi prvog ciklusa realiziraju se kroz tri smjera: opšti smjer, nastavnički smjer i kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, a završetkom studija na odgovarajućem smjeru stiču se akademska zvanja  bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, bakalaureat/bachelor hemije u obrazovanju i bakalaureat/bachelor inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša.

Bakalaureat/Bachelor hemije – svoja znanja može primijeniti prije svega u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd.), odnosno u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji, industriji papira i celuloze, industriji za obradu mineralnih ulja, automobilskoj industriji, elektroindustriji i drugim granama industrije.

Bakalaureat/Bachelor hemije – kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, svoja znanja može primijeniti u hemijskim ispitnim laboratorijama različitih namjena, proizvodnim pogonima, kao i na poslovima kontrole različitih vrsta proizvoda i zaštite sfera okoliša, vodeći se relevantnom nacionalnom i evropskom legislativom koja definiše: sistem kvaliteta u hemijskim ispitnim laboratorijama, standardima ispitivanja i standardima kvaliteta. Također, može učestvovati u nacionalnim institucijama koje se bave problematikom kvaliteta proizvoda i zaštite okoliša, te donošenju adekvatnih propisa iz tih oblasti.

Bakalaureat/Bachelor hemije – nastavnički smjer  – može se zaposliti u svim osnovnim i srednjim školama i predavati sve predmete iz matične oblasti hemije (opšta, anorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija i druge).

II ciklus studija

Drug ciklus studija traje jednu godinu (dva semestra) i vrednuje se sa 60 ECTS bodova
Studijski  programi drugog ciklusa realiziraju se kroz tri smjera: opšti smjer, nastavnički smjer i kontrola kvaliteta i zaštita okoliša, a završetkom studija na odgovarajućem smjeru stiču se akademsko zvanja  magistar inženjerske hemije, magistar hemije u obrazovanju i magistar inženjerske hemije za kontrolu kvaliteta i zaštitu okoliša.

Magistar hemije – može raditi kao savjetnik i stručnjak u ministarstvima, regionalnim administrativnim biroima, nacionalnim i međunarodnim (evropskim) institucijama (na testiranju materijala, u krivičnim istragama i sudskoj medicini, zaštiti životne sredine,…), ili u veoma usko specijalizovanim oblastima poput, naučnih udruženja, muzejske nauke, arheologije i drugim. Stečena znanja iz metodologije analitičkih pristupa pripreme uzoraka i bioinformatike, omogućavaju mu da samostalno obrađuje svoje eksperimentalne podatke i pretražuje baze podataka. Osposobljen je da učestvuje u istraživanjima, da izvodi standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koristi laboratorijske instrumente, te svoje rezultate prezentira kroz naučne i stručne radove, u pisanoj i usmenoj formi. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.

Magistar hemije – kontrola kvaliteta i zaštita okoliša –  može samostalno raditi u hemijskim laboratorijama različitih namjena, a posebno u istraživačkim i profesionalnim laboratorijama za životnu sredinu, istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta različitih vrsta proizvoda, standardizaciju, praćenje procesa, monitoring okoliša, akreditovanim laboratorijama, itd. Pored toga, može raditi kao savjetnik i stručnjak u ministarstvima, regionalnim administrativnim biroima, nacionalnim i međunarodnim (evropskim) institucijama. Osposobljen je da, samostalno ili u okviru timskog rada, učestvuje u istraživačkim projektima vezanim za životnu sredinu. Posjeduje iskustvo u provođenju standardnih metoda utvrđivanja kvaliteta različitih vrsta proizvoda i nivoa kontaminacije sfera okoliša, od početnog koraka uzorkovanja do izdavanja izvještaja, primjenjujući relevantne postavke mjeriteljstva u hemiji. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.

Magistar hemije – nastavnički smjer – može se zaposliti u svim osnovnim i srednjim školama i predavati sve predmete iz matične oblasti hemija, kao što su opšta, anorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija i drugo. Takođe može raditi u prosvjetno pedagoškim zavodima i ministarstvima obrazovanja. Uz određene uvjete može raditi i na visokoškolskim ustanovama.

III ciklus studija

Treći ciklus studija traje tri godine (šest semetara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.
Studijski  programi trećeg ciklusa se realizuju kroz doktorski studij – opšti smjer i doktorski studij – prirodne i matematičke nauke u obrazovanju, studijski program hemija u obrazovanju, a završetkom studija stiču se akademska zvanja doktor hemijskih nauka/znanosti i doktor hemijskih nauka/znanosti u obrazovanju.