Nastavnički smjer do 2017/2018.

  /    /  Nastavnički smjer do 2017/2018.
Nastavni plan i program (do akademske 2017/2018.)

Nastavnički smjer

PMF Hemija
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII2 Metodologija naučnog i stručnog rada 2+1 3 Zajednički
HZNI12 Didaktički principi nastave hemije 2+1 3 Zajednički
HZOII4 Baze podataka u hemiji 2+2 4 Zajednički
HNMI11 Metodika poučavanja i učenja hemije 2+4 6 Obavezni
HOBI13 Izabrana poglavlja iz hemije 4+2 6 Obavezni
HNMI12 Viši kurs iz demonstracionog praktikuma 2+2 4 Izborni
HNMI01 Učenje otkrivanjem u hemiji 2+2 4 Izborni
HNMI02 Aktivno učenje u hemiji 2+2 4 Izborni
HNMI03 Nastava hemije i individualni razvoj učenika 2+0 2 Izborni
HNMI04 Historijski razvoj hemije kroz vijekove 2+0 2 Izborni
Šifra predmeta Naziv predmeta  Sedmični fond sati (P+V) ECTS Status
HZOII02 Završni rad II ciklusa 0+30 30 Obavezni