Doc. dr. Amir Fazlić

  /    /  Doc. dr. Amir Fazlić
Nastavno osoblje PMF Sarajevo

Amir Fazlić

Docent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 862
E: fazlic.amir@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 75

Konsultacije:

Utorak:10:00-12:00

Srijeda:10:00-12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

1989. Odsjek hemijsko-tehnološki, visoko stručno zvanje diplomirani inženjer tehnolog, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2005. Postdiplomski studij iz područja Hemijskog inženjerstva, magistar hemijskotehnoloških nauka, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

DOKTORSKI STUDIJ:

2017. Doktor tehničkih nauka iz područja procesnog inženjerstva, uža naučna oblast Hemijska tehnologija, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Kretanje u zaposlenju

1989 – 1992. Inženjer tehnolog u RIS-Zagreb, Sportnautik Gradačac
1996. Pomoćnik načelnika općine Gradačac za privredu
1996 – 2000. Načelnik općine Gradačac
1998 – 2000. Poslanik u Parlamentu FBiH, Predstavnički dom
2002 – 2010. Predsjedavajući skupštine Tuzlanskog kantona
2002 – 2006. Delegat u Parlamentu FBiH, Dom naroda
2010 – 2018. Poslanik u Parlamentu BiH, Predstavnički dom
2018 – 2022. Delegat u Parlamentu BiH, Dom naroda
2018 – danas Docent doktor, uža naučna oblast “Hemijska tehnologija

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

Publikacije