Prof. dr. Jasmina Sulejmanović

  /    /  Prof. dr. Jasmina Sulejmanović
Doc. dr. Jasmina Sulejmanović

Jasmina Sulejmanović

Vanredni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 882
E: jasmina.sulejmanovic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  133

Konsultacije:

Srijeda: 12:00-14:00,
Četvrtak: 08:30-11:30

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2007. “Određivanje glukoze spektrofotometrijskom o-toluidinskom metodom u nekim plodovima voća sa visokim sadržajem antocijaninskih glikozida”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011. “Razina odabranih teških metala u čestičnoj tvari PM>7,2; PM7,2- PM3,0- PM1,5- PM0,95- PM0,49 i PM≤0,49 okolinskog zraka u urbanom dijelu Sarajeva”

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018. „Upotreba hemijski modificiranog silika gela za prekoncentriranje i određivanje tragova metala iz uzoraka prirodne vode metodom FAAS“

Kretanje u zaposlenju

2008.- danas Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

2008. – 2013. Asistent za oblast Analitička hemija

2013.- 2018. Viši asistent za oblast Analitička hemija

2018. – danas. Docent za oblast Analitička hemija

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

Docent

Publikacije