Prof. dr. Lejla Klepo

  /    /  Prof. dr. Lejla Klepo
Doc. dr. Lejla Klepo

Lejla Klepo

Vanredni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 897
E: lklepo@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 233

Konsultacije:

Ponedeljak: 10:00-15:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2003-2007. Diplomirani inženjer hemije, Diplomski rad pod naslovom: ˝Antioksidativna aktivnost i GC/MS analiza esencijalnog ulja iz biljke Satureja subspicata Bartl. ex Vis” (mentor prof. dr. Milka Maksimović). Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2007-2011. Magistar hemijskih nauka, Magistarski rad pod naslovom: Izolacija i određivanje kumarina u bejturanu, Artemisia annua L. (Asteraceae)” (mentor doc. Dr. Amira Čopra-Janićijević). Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

DOKTORSKI STUDIJ:

2012- 2016, Doktor hemijskih nauka, Doktorski rad pod naslovom: “Razvoj novih spektrofluorimetrijskih metoda za određivanje askoribinske kiseline” (mentor doc. Dr. Amira Čopra-Janićijević) Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Kretanje u zaposlenju

2008.-danas Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

28.12.2016 Docent na oblastima Organska hemija i Biohemija

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2011- 2016 viši asistent na oblastima Organska hemija i biohemija

2008 – 2011 asistent na oblasti Organska hemija i biohemija

Publikacije