Doc. dr. Sabina Žero

  /    /  Doc. dr. Sabina Žero
Doc. dr. Sabina Žero

Sabina Žero

Docent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 883
E: sabinazero@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 121

Konsultacije:

Ponedjeljak: 12:00-14:00

Utorak 10:00-13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2005. – 2009. Bakalaureat inženjerske hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, juli 2009., ”Kontrola onečišćenja vode Vogošćanske rijeke teškim metalima iz Industrijske zone metodom AAS”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2009. – 2010. Magistar inženjerske hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, februar 2011., ”Karakterizacija sezonskih varijacija u sadržaju 13 elemenata u PM10 frakciji čestične tvari zraka u urbanom i ruralnom području Sarajevskog kantona”

DOKTORSKI STUDIJ:

2012. – 2017. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, oktobar 2017., ”Biopristupačnost metala iz PM10 frakcije čestične tvari zraka”

Kretanje u zaposlenju

2012.-danas Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

29.01.2020. Docent za oblast Analitička hemija

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2011. – 2015. Asistent za oblast Analitčka hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015. – 2020. Viši asistent za oblast Analitčka hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Publikacije