Prof. dr. Sanjin Gutić

  /    /  Prof. dr. Sanjin Gutić
Doc. dr. Sanjin Gutić

Sanjin Gutić

Vanredni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 962
E: sgutic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  333

Konsultacije:

Srijeda: 14:00-16:00,
Petak: 12:00-14:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2002. – 31.08.2007. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju. Diplomski rad pod naslovom „Spektrofotometrijsko ispitivanje uticaja aktiviteta vode na ravnotežu [Co(H2O)6]2+/[CoCl4]2-

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2007. – 25.01.2011. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju. Magistarski rad pod naslovom „Ispitivanje stabilnosti polianilinskih prevlaka na visokolegiranom nehrđajućem čeliku“

DOKTORSKI STUDIJ:

2012. – 2016. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju. Doktorska disertacija pod naslovom: “Primena materijala na bazi grafena u elektrokatalizi i skladištenju energije”

Stručna usavršavanja

2010. IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011.  V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

Kretanje u zaposlenju

2008.  Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

2011.  Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

22.02.2017. Docent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U  ZVANJE: 

Asistent za oblast Fizikalna hemija Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Publikacije