Dr. Emin Sofić

  /    /  Dr. Emin Sofić
Nastavno osoblje PMF Hemija

Emin Sofić

Profesor emeritus
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 897
E: esofic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  242

Konsultacije:

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

23.01.1970. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
19.08.1987. Farmaceutski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 19.08.1987

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

05.07.1976. Magistar hemijskih nauka (oblast-medicinska biohemija) Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
22.04.1981. specijalizacija iz medicinske biokemije na klinikama Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Beču.

DOKTORSKI STUDIJ:

14.05.1986. Tehnički Univerzitet, Prirodno-znanstveni fakultet, Tehnička kemija, Beč, Austrija,
Nostrifikacija doktorata kemijskih znanosti na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 09.05.1989

Profesionalno iskustvo

1983. – 1986. – Ludwig Boltzmann institut za kliničku neurobiologiju, Beč, Austrija i Tehnički Univerzitet, Tehnička kemija

1986. – 1995. – Julius Maximilian Univerzitet, Medicinski fakultet, Klinička neurokemija Wuerzburg, Njemačka

1995. – 1998. – ufts Univerzitet, HNRC, Boston, MA, SAD

1998. – 2002. – HSPH, Department of Molecular and Cellular Toxicology, Harvard Univerzitet, Boston, MA, SAD

2003. – danas – Prirodno-matematički fakulet, Sarajevo

Kretanje u zaposlenju

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Profesor emeritus

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

2011. godina, Profesor emeritus

Publikacije

  • Objavio je više od 120 znanstvenih i stručnih radova koje prate relevantne međunarodne baze podataka kao što su Web of Science i PubMed. Citiranost u bazi ScopusTM prelazi brojku 3500.
  • Google scholar citations