Doc. dr. Dušan Čulum

  /    /  Doc. dr. Dušan Čulum
Mr. Dušan Čulum

Dušan Čulum

Docent
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 999
E:  dusan.culum@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  234

Konsultacije:

Srijeda: 10:00-13:00,
Četvrtak: 10:00-12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2009. – 2013. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Bakalaureat/Bachelor inženjerske hemije. Diplomski rad pod naslovom “Određivanje ukupnih flavonoida i antioksidacijske aktivnosti u ekstraktima nekih biljaka roda Crataegus L.”.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2013.-2014. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Magistar inženjerske hemije. Završni rad II ciklusa studija pod naslovom: “Određivanje fenolskih spojeva HPLC-ED metodom u ekstraktima biljnog materijala Crataegus microphyll

DOKTORSKI STUDIJ:

2019. – 2022. Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Doktor hemijskih nauka. Naslov doktroske disertacije: “Hemijski sastav i biološka aktivnost odabranih medicinskih endemičnih biljaka BiH”

Kretanje u zaposlenju

od oktobra 2014. Asistent za oblasti Organska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo.

Profesionalno iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2022. – danas Docent za oblasti Organska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo

2018. – 2022. Viši asistent za oblasti Organska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo

2014. – 2018. Asistent za oblasti Organska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo

Publikacije