Dr. Irnesa Osmanković

  /    /  Dr. Irnesa Osmanković
Mr. Irnesa Osmanković

Irnesa Osmanković

Viši asistent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 917
E: irnesa.s@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 343

Konsultacije:

Srijeda: 09:00 – 12:00

Četvrtak: 11:00-13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, Prirodno – matematički fakultet Sarajevo, 2013, Završni rad I ciklusa: „Prekoncentriranje metalnih jona na silika gelu 60 F254“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar inženjerske hemije, Prirodno –matematički fakultet Sarajevo, 2014, Završni rad II ciklusa “Prekoncentriranje i određivanje nekih metalnih jona iz multielementnih otopina nakon koprecipitacije sa itrijum-8-hidroksihinolinom”

DOKTORSKI STUDIJ:

Od 2015. student doktorskog studija, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo.

Tema doktorske disertacije: “Heteroleptički kompleksi rutenija sa diiminima i Schiff-ovim bazama izvedenim iz aminokiselina: sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost.”

Kretanje u zaposlenju

od oktobra 2014.  Asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

od februara 2018. Viši asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Profesionalno iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

31.01.2018. Viši asistent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

Publikacije