Mr. Merima Mrdić

  /    /  Mr. Merima Mrdić
Mr. Merima Mrdić

Merima Mrdić

Asistent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 879
E: merima.mrdic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 60

Konsultacije:

Utorak: 13:00 – 15:00

Četvrtak: 09:00 – 12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat/bachelor hemije, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2016.

Završni rad I ciklusa: „Određivanje ukupnih proteina u uzorcima gotove hrane spektrofotometrijskom metodom“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemije – nastavnički smjer, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2017.

Završni rad II ciklusa: „Ispitivanje kvaliteta ljekovitih voda banjskih lječilišta u BiH“

DOKTORSKI STUDIJ:

Kretanje u zaposlenju

2019-  Asistent za oblast Hemija u obrazovanju, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Kabinet za metodiku nastave hemije

Profesionalno iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 

decembar 2019. – danas  Asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Hemija u obrazovanju

Publikacije

  • Publikacije
  • Google Scholar profi