Dr. Narcisa Smječanin

  /    /  Dr. Narcisa Smječanin
Mr. Narcisa Smječanin

Narcisa Smječanin

Viši asistent
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 976
E: narcisa.smjecanin@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 61

Konsultacije:

Ponedjeljak: 10:00-12:00

Srijeda: 13:15-15:15

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2016, Završni rad I ciklusa ”Sinteza i karakterizacija akvadihlorido(dietilamin)bis[N-(2-pridil)-5-hlorosalicildeniminato]dirutenij (II) i infracrveni spektri homologne serije”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemije, Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2017, Završni rad II ciklusa “Identifikacija i kvantifikacija flavonola u uzorcima pčelinjeg meda sa prostora Bosne i Hercegovine”

DOKTORSKI STUDIJ:

Kretanje u zaposlenju

od jula 2018. – danas Asistent za oblasti Radiohemija i Hemijska tehnologija i biotehnologija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U  ZVANJE: 

juli 018. Asistent za oblasti Radiohemija i Biotehnologija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Publikacije