Prof. dr. Danijela Vidic

  /    /  Prof. dr. Danijela Vidic
Prof. dr. Danijela Vidic

Danijela Vidic

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 899
E: danijela.vidic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  234

Konsultacije:

Srijeda: 12:00-14:00

Četvrtak: 09:00-12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

1993. – 1998. Dipl. ing hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Odsjek za hemiju, Katedra za fizičku hemiju, naslov diplomskog rada: “Uticaj Ce(IV)/Ce(III) jona i feroina na oscilirajucu reakciju Belousov- Zhabotinski”;

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

1999. – 2002. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Odsjek za hemiju, naslov magistarskog rada: “Izolacija i identifikacija volatilnih komponenata iz biljnog materijala Artemisia annua L.”;

DOKTORSKI STUDIJ:

2008. – 2011. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, naslov doktorske disertacije: “Komparativna studija hemijskih konstituenata esencijalnih ulja i razlicitih ekstrakata nekih aromaticnih biljaka familije Lamiaceae”.

Kretanje u zaposlenju

1999.- danas Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

2022 – danas Redovni profesor

2016 – 2022 Vanredni profesor na oblastima Organska hemija i Biohemija

2012–2016 Docent u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2002.-2012. Viši asistent u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

1999.-2002. Asistent u Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2016 – 2022 Šef Katedre za Organsku hemiju i biohemiju

2021- danas Predsjedavajuća Odbora za osiguranje kvaliteta PMF-a

Publikacije