Prof. dr. Fehim Korać

  /    /  Prof. dr. Fehim Korać
Prof. dr. Fehim Korać

Fehim Korać

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 915
E: fkorac@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 338

Konsultacije:

Utorak: 10:00-12:00,
Srijeda: 10:00-13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

1986. Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju – opći smjer; diplomski rad: „Elektromotorna sila koncentracionog galvanskog elementa sa mješovitim rastvaračem u razblaženijem poluelementu“, mentor doc. dr. Merzuk Cacan.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

1991. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju, smjer: fizikalna hemija, magistarski rad: ” Koncentracioni galvanski elementi – uticaj rastvarača na elektromotornu silu “, mentor: doc. dr. Merzuk Cacan.

DOKTORSKI STUDIJ:

15.04.2009. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hemiju, “Evaluacija elektrohemijskih korozionih procesa ortopedskih implantata na bazi nehrđajućeg čelika praćenjem koncentracija nekih legirajućih elemenata u tjelesnim tečnostima”,mentor: prof. dr. Meliha Lekić.

Kretanje u zaposlenju

2013.- Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

10.06.2010. Docent za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

1986. – 1987. Energoinvest Sarajevo, Institut IRCA Lukavica

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

14.11.2013. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjeku za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

2012. Docent za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici

2010. Docent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 

1987. Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo;

1991. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo;

1998. Viši asistent za oblast Medicinska hemija, Medicinski fakultet Sarajevo.

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVRZITETU:

2012.-danas Glavni urednik Glasnika hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015.-danas Šef Odsjeka za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Publikacije