Prof. dr. Ismet Tahirović

  /    /  Prof. dr. Ismet Tahirović

Ismet Tahirović

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 905
E: itah@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 233

Konsultacije:

Utorak: 15:00 – 15:45

Srijeda: 15:00 – 16:30

Četvrtak: 15:00 – 16:30

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Dipl. ing. hemije, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – opći smjer, naziv diplomskog rada: „Kompleksna jedinjenja molibdena(V) sa N-alkil supstituiranim salicilideniminima“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – smjer Analitička hemija, naziv magistarskog rada: „Kolorimetrijska metoda praćenja inhibicije butirilholinesteraze uzrokovane organofosfatnim pesticidom“.

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, naziv doktorske disertacije: „Primjena fluorescentne metode sa fluoresceinom i beta-pikoeritrinom u mjerenju totalnog antioksidativnog kapaciteta moždanog tkiva čovjeka“

Kretanje u zaposlenju

juli 1997.- Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE:

maj 2018., Redovni profesor za oblasti organska hemija i biohemija

 

PROJEKTI:

 

  1. „Korelacije antioksidativne aktivnosti, sadržaja ukupnih fenola i ukupnih proteina u uzorcima bosansko-hercegovačke matične mliječi“, (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2018-2020).
  2. “Određivanje antioksidativnog kapaciteta protiv peroksidnih i hidroksilnih slobodnih radikala i sadržajaprirodnih fenola u uzorcima različitih vrsta pčelinjeg meda sa prostora Bosne i Hercegovine“, (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2014).
  3. Antinociceptive activity of botulinum toxin type a: new mechanism of action, new indications? (DAAD, 2011-2013).
  4. „Biokemijske promjene lipidno-proteinskog sastava moždanog tkiva u Alzheimerovoj bolesti“, (Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 2007-2008).
  5. Experimental models of Alzheimer's disease and cerebral diabetes related disorders,(DAAD projekat, 2005-2006).
  6. “Antioksidativni kapacitet moždanog tkiva u životinjskom modelu diabetesa i Alzheimerove bolesti imjerenje antioksidativnog kapaciteta homogenata životnih namirnica” , (Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 2005-2006).
  7. Total antioxidant capacity of different regions of brain in Parkinson's and Alzheimer's disease, (DAAD Project, 2003-2004).

Publikacije