Prof. dr. Jasna Huremović

  /    /  Prof. dr. Jasna Huremović
Prof. dr. Jasna Huremović

Jasna Huremović

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 881
E:  jasna.huremovic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  135

Konsultacije:

Utorak: 11.00 – 14.00

Četvrtak: 11.00 – 13.00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 1995.
“Određivanje olova(II) i kadmija(II) u vodi i suspendiranom materijalu rijeke Miljacke metodom potenciometrijske striping analize”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2002.
“Istraživanje zagađenja okoline Sarajeva obzirom na živu, metale u tragovima i radionuklide”

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno – matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, 2008.
“Uporedno određivanje žive u uzorcima tla na odabranim BiH područjima”

Kretanje u zaposlenju

1996. – 2002. Asistent za oblast Analitička hemija

2002. – 2009. Viši asistent za oblast Analitička hemija

2009. – 2013. Docent za oblast Analitička hemija

2013. – 2018 Vanredni profesor za oblast Analitička hemija

2018. – Redovni profesor za oblast Analitička hemija

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

05.04.2018. Redovni profesor za oblast Analitička hemija

Publikacije