Prof. dr. Mirza Nuhanović

  /    /  Prof. dr. Mirza Nuhanović

Mirza Nuhanović

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 865
E: mirza.n@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  65

Konsultacije:

Ponedjeljak: 10:00-12:00

Utorak: 10:00-13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo/Priština, 1995

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2002

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor prirodnih nauka iz područja hemije,Prirodno-matematički fakultet Tuzla, 2010

Kretanje u zaposlenju

1996 – 2004. Odjsek za hemiju i biologiju, Filozofski fakultet Tuzla; Odsjek za hemiju, Prirdono-matematički fakultet Tuzla UNTZ – Asistent i viši asistent

2004-2011. BOSNALIJEK d.o.o. Sarajevo
-Rukovodilac odjeljenja za sinteze u farmaceutskoj kompaniji Bosnalijek, sektor Razvoj -administrativni poslovi vezani za odeljenje kao funkcionalnu jedinicu
-stručni saradnik za sinteze-naučno istraživački rad
-voditelj teorijske i eksperimentalne izrade doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, odnosno jednomjesečnih
-edukacija studenata iz oblasti eksperimentalne organske hemije u laboratoriju za sinteze
-član stručnog tima za proizvode koji su u procesu poboljšanja tehnolološkog postupka
-stručna osoba zadužena za realizaciju ugovorom planiranih aktivnosti sa ino-partnerima za sintezu API-ja
-kao stručni saradnik za evaluaciju i verifikaciju dokumentacija za aktivne farmaceutske supstance u sektoru Razvoj i Registracija (sinteza, predformulacija, analitika, stabilnost i pakovni materijal) Bosnalijek

2011.-danas Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet , Sarajevo

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

2022. – , Vanredni profesor za oblast Radiohemija i Biotehnologija

2016 -2022. godine, Vanredni profesor za oblast Radiohemija i Biotehnologija
2011-2016 Docent na predmetima iz oblasti Radiohemija i Biotehnologija
2010-2011. Kao nastavnik (docent) na predmetima Farmaceutska tehnologija I i II na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 

1996-2004. kao asistent, viši asistent na PMf-u u Tuzli na predmetima : Organska hemija (8.god), Neorganska hemija(2.god), Metodika nastave hemije(2.god), Opšta hemija (2.god), Mehanizmi organskih reakcija(2.god).
2003-2004.kao viši asistent – spoljni saradnik na PMF-u u Sarajevu na predmetu Analitička hemija II

Publikacije