Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović

  /    /  Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović
Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović

Sabina Gojak-Salimović

Redovni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 907
E:  sgojak@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  344

Konsultacije:

Utorak: 09:00-11:00

Četvrtak: 09:00-12:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 1992.;

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2001

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2007

Kretanje u zaposlenju

1994-danas – Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE: 

02.09.2013. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

1995: Asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

2001: Viši asistent za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2008-2011 Šef Katedre za fizikalnu hemiju

Publikacije