Prof. dr. Safija Herenda

  /    /  Prof. dr. Safija Herenda
Prof. dr. Safija Herenda

Safija Herenda

Vanredni profesor
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 995
E: safija@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  321

Konsultacije:

Srijeda 08:00-11:00

Četvrtak 08:00-10:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2002.-2006. Dipl.ing.hemije, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju,Univerzitet u Sarajevu

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2007.- 2010. Magistar hemijskih nauka, Odsjek za hemiju Prirodno-matematički fakultet ,Univerzitet u Sarajevu. „Uticaj fiziološke otopine i dezinfekcionih sredstava na koroziju hirurških instrumenata“;

DOKTORSKI STUDIJ:

2011.-2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju,Univerzitet u Sarajevu

Stručna usavršavanja

2008. Seminar: „Pedagoško obrazovanje nastavnika i saradnika“, Sarajevo

2008. 2. Kongres Bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta

2008. II Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2009. III Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2010. Training in radiochemistry measurements for practitioners, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia.

2010. IV Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2011. Seminar:„Agilent seminar – spektroskopija i LCMS tehnika“, Sarajevo

2011. Seminar: „Predstavljanje aktivnosti kompanije Perkin Elmer u BiH“, Sarajevo

2011. V Savjetovanje: Reforma visokog obrazovanja

2014. Training in radiochemistry : Innovative Multimedia Tools for Education and Training for the Nuclear Sector , Sarajevo

2014. Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 10-12, October, Sarajevo

2015. 1st Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 13-15, March, Sarajevo

2015. Deseti simpozij Hrvatskog drustva za zastitu od zracenja s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik

2015. European Society for Isotope Research-ESIR Isotope Workshop XIII, September 20-24, Zadar

2016. 2nd Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 21-23, October, Sarajevo

2017. 2nd Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 16-18, March, Sarajevo
2017. The third regional roundtable: Refractory, process industry, nanotechnology and nanomedicine, 1-2 June, Belgrade, Serbia. Invited lecture on “Investigation of electrochemical inhibition of different active drug substances in immobilized enzyme”.
2018. XX YUCORR InternationalConference,Meeting point of the Science and practiceinthe fieldsofcorrosion,materialsandenvironmentalprotection, May 21.-24.2018.Tara-Serbia
2018. FourthInternationalSymposiumon CorrosionandProtectionof MaterialsandEnvironment and Protection against fire,18.-21.september2018,Bar,CrnaGora
2018. 3 rd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, 19-21, October, Sarajevo
2019. 3rd Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina, 16-18, May, Banja Luka
2019. 21st Annual European Pharma Congress (May 20-22, 2019), Zurich, Switzerland
2019. 17th International Conference on Chemistry and the Environment, 16th and 20th of June, 2019, Greece
2019. Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research, June 10-14, Herceg Novi, Montenegro
2019. XXI YUCORR InternationalConference,Meeting point of the Science and practiceinthe fieldsofcorrosion,materialsandenvironmentalprotection, September 27.-20.2019.Tara-Serbia
2019. 1st International Conference on Advanced Production and Processing, October 10-11, Novi Sad
2019. 4. Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Oktobar 10-13

Kretanje u zaposlenju

18.01.2007.-15.10.2007. Dipl.ing. hemije, analiza i proizvodnja hem.sredstava, Firma Grizelj d.d. Sarajevo

07.11.2007.-02.09.2011. Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

02.09.2011.-01.09.2015. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

01.09.2015.-29.01.2020. Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

29.01.2020.- Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

2015. – Docent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
29.01.2020. Vanredni profesor za oblast Fizikalna hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2007. Asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet , Univerzitet u Sarajevu
2011. Viši asistent za oblast Fizikalna hemija i Radiohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
2011. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
2012. Visi asistent za oblast Fizikalna hemija, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2011.- Ocjenjivač za fizikalno- hemijska i radiohemijska ispitivanja po standardu BAS EN ISO/IEC 17025, Institut za akreditiranje BiH (BATA), Sarajevo
2014. Član Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo
2014.- Član Hrvatskog Društva za zaštitu od zračenja, Zagreb
2015.- Zamjenica Izvršnog direktora Društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine
2017. – Član Naučnog i Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo
2018. – Predsjednica Skupštine Društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine
2019. – Član Naučnog i Organizacionog odbora Konferencije za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Projekti

Međunarodni istraživački projekat (2015-2019):

“Istraživanje bioaktivnih spojeva iz dalmatinskog bilja: njihov antioksidacijski karakter i utjecaj na enzimsku inhibiciju i zdravlje”

Naučno-istraživački projekat: “Procjena biouticaja supstance K2[B3O3F4OH] na psorijazu“.

Publikacije