PMF - Odsjek za hemiju

  /  Obavještenja   /  Naučni skup u okviru projekta NATO Science for Peace and Security

Naučni skup u okviru projekta NATO Science for Peace and Security

POZIVNICA

Na Univerzitetu u Sarajevu / Prirodno-matematičkom fakultetu će se 16/01/2023 održati naučni skup u okviru NATO Science for Peace and Security projekta pod nazivom:

Optimizing Fuel Cell Catalyst Stability upon Integration with Reforming

OFICeR – G5729

Towards stable graphene based PEMFC catalyst support for autonomous operation

Uloga hemičara u razvoju modernih sistema za konverziju vodonične energije

Agenda ⬇