Meliha Zejnilagić-Hajrić

  /    /  Meliha Zejnilagić-Hajrić
PMF Osoblje

Meliha Zejnilagić-Hajrić

Profesor emeritus
Prirodno – matematički fakultet

T: +387 33 279 864
E: mzejnilagic@pmf.unsa.ba
Broj kabineta: 68

Konsultacije:

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu, Nastavnik hemije i ekonomike domaćinstva, 1974.
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Diplomirani inženjer hemije, 1977.
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Profesor hemije,1978.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Magistar poljoprivrednih nauka, 1988.

DOKTORSKI STUDIJ:

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Doktor metodičkih nauka iz oblasti hemije, 2003.

Kretanje u zaposlenju

1977. – 2005. –  Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu

od 2005. – danas – Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

1988.- 2004. – Predavač, Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu
2005.- 2010. – Docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
2006.- 2010. – Docent, Pedagoška akademija Univerziteta u Sarajevu
2010.-  2016. – Vanredni profesor za oblast Metodika nastave hemije Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta  u Sarajevu
2016.- danas –  Redovni profesor za oblast Metodika nastave hemije Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta  u Sarajevu

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

1993.-2000. Predsjednik Vijeća Odsjeka za ekonomiku domaćinstva i hemiju Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu
1994.- 2000. Predsjednik Upravnog odbora Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu
2005.- Šef Kabineta za Metodiku nastave hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
2006-2014. Voditelj Aktiva metodičara Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2008.- Član Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu
2011.- 2015 Prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
2012.- Dopredsjednica Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu
2013.-2019. Voditelj studija zajedničkog III ciklusa – doktorski studij „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“

Publikacije

  • Google Scholar Profil