Emeritus prof. dr. Emira Kahrović

  /    /  Emeritus prof. dr. Emira Kahrović
Prof. dr. Emira Kahrović

Emira Kahrović

Emeritus profesor
Prirodno – matematički fakultet

T:  +387 33 279 910
E: emira@pmf.unsa.ba
Broj kabineta:  339

Konsultacije:

Ponedjeljak: 10:00-12:00,
Srijeda: 10:00-13:00

Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – opći smjer

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Hrvatska

DOKTORSKI STUDIJ:

Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

Kretanje u zaposlenju

1979.- Prirodno-matematički fakultet, Katedra za opću i anorgansku hemiju

Profesionalno iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Emeritus profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

2022. god., Profesor emeritus Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

19.12.2011 god., Anorganska hemija, redovni profesor.

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2012. – danas Predsjednica Vijeća III (trećeg) ciklusa studija hemije

2000. – danas Šef Katedre za opću i anorgansku hemiju

2005. – 2007. Prodekan za opće poslove i finansije Prirodno- matematičkog fakulteta u Sarajevu

1998. – 2000. Šef Odsjeka za hemiju

Publikacije