PMF - Odsjek za hemiju

  /  Obavještenja   /  Obavijest – ekvivalencija položenih ispita

Obavijest – ekvivalencija položenih ispita

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti koji nisu upisani po nastavnom planu i programu 2017/2018 godine, na Odsjeku za hemiju, da izvrše ekvivalenciju položenih ispita.

Zahtjev i Pravilnik o ekvivalenciji se može naći na linku:

https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-ekvivalenciji-polozenih-ispita-na-univerzitetu-u-sarajevu

 

Potpisan zahtjev sa kopijom cijelog indexa dostaviti u kabinet 321/III, do 13.07.2022. godine.

Predsjenica Komisije za provođenje postupka ekvivalencije položenih ispita

Prof.dr. Safija Herenda