PMF - Odsjek za hemiju

  /  Obavještenja   /  Registracija za učešće na Prezentaciji studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta

Registracija za učešće na Prezentaciji studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, i ove godine, uprkos specifičnoj situaciji uzrokovanoj globalnom pandemijom, organizuje prezentaciju studijskih programa i mogućnosti studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu. Prezentacija će se ovog puta održati u online okruženju, putem aplikacije MS Teams, u periodu od 21.03. do 25.03.2022. godine po sljedećem rasporedu https://pmf.unsa.ba/online-prezentacija-studijskih…/:

– Studijski programi Odsjeka za biologiju: ponedjeljak, 21.03. u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00

– Studijski programi Odsjeka za fiziku: utorak, 22.03. u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00

– Studijski programi Odsjeka za geografiju: srijeda, 23.03. u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00

– Studijski programi Odsjeka za hemiju: četvrtak, 24.03. u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00

– Studijski programi Odsjeka za matematiku uključujući i Teorijske kompjuterske nauke i stručni studij „Informacione tehnologije“: petak, 25.03 u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00

Budući studenti će dobiti osnovne informacije o studiju i studijskim usmjerenjima na Prirodno-matematičkom fakultetu, uslovima za upis, mogućnostima zapošljavanja, te imati priliku da razgovaraju sa nastavnicima i asistentima, bivšim i sadašnjim studentima i dobiju odgovor na sva pitanja koja se tiču studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Svi zainteresovani učenici mogu se prijaviti za učešće tako što će prijavni formular putem linka:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSemgkOOcijWfk…/viewform