PMF - Odsjek za hemiju

  /  Obavještenja   /  4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH / 4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H

4. Međunarodni kongres hemičara i hemijskih inženjera BiH / 4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of B&H

4th International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina predstavlja međunarodni kongres koji se bavi najnovijim dostignućima i izazovima u mnogim granama hemije. Renomirani naučnici iz skoro svih dijelova svijeta izlagat će posebne tematske cjeline radi poticanja dijaloga i akademskog umrežavanja u cilju olakšavanja daljnjih mogućnosti istraživanja i uspostavljanja trajnih veza među obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama. Kongres predstavlja nastavak međunarodne saradnje istraživača iz različitih oblasti hemije, hemijskih tehnologija, hemije okoliša i srodnih oblasti. Područja naučnog istraživanja ovog kongresa su od vitalnog interesa za integraciju BiH u Evropu kao i uključivanje naše naučne javnosti u svjetski aktuelne tokove jer su rezultati ovakvih naučnih istraživanja dobrim dijelom fokusirani na obnovljive izvore energije, klimatske promjene, sofisticirane naučne metode mjerenja, sintezu i karakterizaciju novih spojeva, iskoristivost novih spojeva za liječenje, kvalitet i monitoring zraka, vode, namirnica i slično što direktno pridonosi očuvanju ekosistema i njihovog biodiverziteta.

U okviru Kongresa obrađuju se i trenutno aktuelne teme vezane za svjetsku epidemiološku situaciju prouzrokovanu COVID-19, kao i neke druge teme vezane za javno zdravstvo, dijagnostiku, prevenciju i terapiju (sekcija Medicinska hemija).

Kongresu će prisustvovati 155 učesnika iz različitih zemalja svijeta.

Jedan od ciljeva Kongresa je povezivanje naših istraživača sa naučnom dijasporom BiH i jačanje istraživačkih kapaciteta. Iz tih razloga jedan od plenarnih predavača je Dr. Suljo Linić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine sa izuzetnim referencama iz oblasti katalize koji je ostvario veliki uspjeh na Univerzitetu u Michigenu (SAD). Pored njega, Dr. Farooq Sher sa Nottingham Trent Univerziteta (Velika Britanija) i Dr. Janez Kovač sa Instituta Jožef Štefan (Slovenija) su respektabilni naučnici svjetskog ranga, a koji će također biti učesnici Kongresa u svojstvu plenarnih predavača.

 

Detaljnije informacije o Kongresu se mogu naći na web stranici https://icccebih.dktks.ba/.